Właściwości płynów hamulcowych

płyny hamulcowe

Chemia samochodowa to ważny dział asortymentowy. Zapewnia on dostawę płynów eksploatacyjnych, środków smarnych i kosmetyków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pojazdu. Wszystkie preparaty chemiczne muszą spełniać określone wymogi. Zalicza się do nich również płyn hamulcowy.

Rodzaje płynów hamulcowych i klasyfikacja DOT

Pomimo stosowania w publikacjach pojęcia „rodzaje płynów hamulcowych”, w rzeczywistości 95% samochodów na świecie korzysta z pierwszej grupy produktów tworzonych na bazie estrów glikolowych. Pozostałe dwie grupy są mało znaczące w kontekście globalnym. Specjalne płyny hamulcowe LHM stosuje jedynie Citroen, który zastępuje produkty glikolowe olejami mineralnymi. Trzecią grupę tworzą oleje silikonowe DOT 5 – właściwe jedynie dla pojazdów wojskowych. Stąd opisane poniżej właściwości odnoszą się do głównej kategorii, zależnie od proporcji składników określanej symbolami DOT 3, DOT 4 i DOT 5,1.

Najważniejsze właściwości płynów hamulcowych

Płyn hamulcowy odpowiada za sprawność całego układu, a w konsekwencji za bezpieczeństwo jazdy. W tej sytuacji powinien on mieć określone cechy fizyczne, dzięki którym możliwe będzie wykonanie przypisanej mu pracy. Skład i właściwości określają polskie normy, zaś najważniejsze cechy to:

  • niska ściśliwość, także przy zmiennych temperaturach i ciśnieniu,
  • stała temperatura wrzenia, niezależnie od zmian temperatury całego układu, jakie powoduje skraplająca się woda,
  • niska temperatura krzepnięcia, która decyduje również o poziomie lepkości produktu,
  • smarowanie części ruchomych, które zmniejsza poziom tarcia i ogranicza zużycie tłoków w pompie hamulcowej,
  • zgodność materiałowa parametrów płynu z parametrami układu,
  • ochrona antykorozyjna,
  • odporność na utlenianie i stabilność termiczna, która zapobiega starzeniu się płynu pod wpływem wysokich temperatur, jakie powstają w momencie hamowania.

Właściwości płynów hamulcowych są niezwykle istotne dla sprawności całego układu. Podobnie jak pozostała chemia samochodowa, ich receptury wymagają zatwierdzania specjalnych instytucji nadzorujących, co gwarantuje ich właściwą jakość i bezpieczeństwo jazdy.