Jak długo można przechowywać olej silnikowy?

strumień oleju silnikowego

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak długo można przechowywać olej silnikowy przed jego użyciem? Odpowiedź na to pytanie może być kluczowa dla utrzymania sprawności i długowieczności pojazdu.

Olej silnikowy jest wrażliwy na różne czynniki, które mogą wpłynąć na jego jakość i właściwości. Jednym z nich jest temperatura – zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska może prowadzić do pogorszenia jakości oleju. Ekstremalne temperatury mogą powodować zmiany w lepkości oleju, co może prowadzić do problemów ze smarowaniem silnika. Innym czynnikiem wpływającym na żywotność oleju jest wilgotność powietrza – zbyt duża może prowadzić do kondensacji wody w opakowaniu, co może negatywnie wpłynąć na właściwości oleju. Warto również pamiętać o bezpośrednim kontakcie z promieniowaniem słonecznym, które może przyspieszyć proces starzenia się oleju.

Przechowywanie oleju silnikowego

Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność oleju silnikowego, należy przede wszystkim dbać o odpowiednie warunki przechowywania. Olej samochodowy powinien być przechowywany w szczelnych opakowaniach, najlepiej oryginalnych, które chronią go przed dostępem powietrza i wilgoci. Ważne jest również utrzymanie stałej temperatury – zaleca się przechowywanie oleju w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła oraz promieniowania słonecznego. 

Zalecany okres przechowywania oleju silnikowego

Większość producentów olejów silnikowych zaleca zużytkowanie produktu w ciągu dwóch do pięciu lat od daty produkcji. Jednakże, jeśli olej jest przechowywany w odpowiednich warunkach, jego żywotność może być znacznie dłuższa. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepiej przechowywany olej z czasem traci swoje właściwości i może stać się nieodpowiedni do użycia w silniku. Dlatego warto regularnie sprawdzać stan oleju oraz stosować się do zaleceń producenta pojazdu odnośnie wymiany oleju silnikowego.